Radovan Čerevka

1980-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.6.1980
Miesto narodenia: Košice

Radovan Čerevka sa narodil 19. jún 1980. V r. 1994-1998 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. V r. 1999-2004 študoval v Ateliéri slobodnej kreativty 3D (prof. Bartusz) na Fakulte Umení TU v Košiciach. V r. 2003-04 absolvoval dvojsemestrovú stáž na AVU v Prahe v Ateliéri Nové média 2 Veroniky Bromovej. Roku 2004 získal hlas sympatie na Cene Egoart. Roku 2005 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Samostatne sa prezentoval výstavou Sector Séparé (2005) v galérii Hit v Bratislave. Zúčastnil sa na skupinových výstavách Shadows of Humor (2006) Galeria sztuki, Wroclaw, Poľsko; Chlap, hrdina, duch, stroj (2006), Galéria Médium, Bratislava; Stop násiliu na ženách (2005, 2006) Bratislava, Praha; Cena Jindřycha Chalupeckého a cena pre mladých umelcov (2005) Galéria mesta Praha.