Edgar Degas

1834-1917
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.07.1834
Miesto narodenia: Paríž

Edgar Degas (vlastným menom Hilaire Germain Edgar de Gas) sa narodil 19. júla 1834 v Paríži, zomrel 26. septembera 1917 tamže. Bol známy francúzsky maliar, grafik a sochár. Je považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov impresionizmu. Edgar bol synom bankára talianskeho pôvodu a kreolky z New Orleansu v USA (zomrela, keď mal Edgar 13 rokov). Začal študovať právo, no zakrátko v r. 1855 sa prihlásil na Akadémiu krásnych umení. Mal prirodzený zmysel pre pôvab, bol schopný kvalitne zvládnuť reprodukcie. Obdivoval taliansku renesanciu a Ingresa, s ktorým sa osobne poznal. Mal všetky predpoklady stať sa spoločensky uznávaným maliarom. V r. 1859 odchádza na študijnú cestu, na tri roky, do Talianska. Počas pobytu vo Florencii, Neapole a Ríme namaľoval niekoľko portrétov. V r. 1862 sa zoznámil s Eduardom Manetom a odvtedy prestáva maľovať klasické námety a inšpiruje sa reálnou skutočnosťou. Začína maľovať konské dostihy, hudobníkov a ženy. Po r. 1867 nasledujú typické obrazy z divadelného života, hlavne postavy tanečníc. Neskôr začína maľovať rozličné scény z prostredia veľkomesta (ulice, nočné podniky, cirkus, nevestince a iné). V 70.-tych rokoch veľa cestoval. Navštívil Španielsko, Taliansko a v USA rodisko svojej matky New Orleans. V tomto období prehĺbil styky s impresionistami, s ktorými často vystavoval. Hoci impresionizmus bral s výhradami, namaľoval jeden z najslávnejších obrazov tohto hnutia "Absint" z r. 1877. Ako model mu sedela herečka Ellen Andréová a grafik a milovník divadla Marcellin Desboutin. Absint sa stal ikonou - asi aj preto, že tento nápoj s mierne halucinogénnymi účinkami bol kultový v parížskej bohéme. V 80.-tych rokoch sa jeho tvorba sústreďuje zväčša iba na baletné scény a umývajúce sa ženy. V tomto období modeloval aj známe voskové plastiky tanečníc a aktov, odliate neskoršie do bronzu. Jeho aktivitu obmedzovala očná choroba, ktorá vyvrcholila okolo r. 1900, keď takmer oslepol. Oproti obdivu impresionistov k voľnej prírode a slnečnému svetlu uprednostňoval Degas umelé svetlo divadelných rámp a lokálov. Bol jedným z prvých maliarov, ktorí umelecky znázornil efekty nového plynového osvetlenia. Jeho impresionistické poňatie prejavovalo sa skôr v atmosfére ako v technike, v podstate ostával na pozíciách realizmu.

Autorove diela


Tanečnica

Tanečnica ( kópia )