Miroslav Pecho

1984-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.2.1984

Štúdium

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor Konzervovanie a reštaurovanie. Má ukončené vysokoškolské štúdium na FHPV v Prešove, odbor výtvarné umenie.

Oblasť tvorby

Venuje sa prevažne maľbe a kresbe. V týchto technikách zobrazuje rôzne námety a témy každodenného života, ktoré sú okolo nás, ale snaží sa ich podať recipientovi umeleckou formou.

Výstavy

Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav. Samostatná výstava s názvom "METAMORFÓZY TICHA" v roku 2010 v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove.

2011 samostatná výstava maľby a kresby pod názvom "Metafyzické svety" v Regionálnom kultúrnom stredisku v Krosne Práca. Pôsobí ako pedagóg výtvarnej výchovy v Ružomberku
2012 Samostatná výstava kresby a maľby v Iwonicz Zdróji/Poľsko/
2012 Samostatná výstava kresby a maľby v Bratislave 2012 Výtvarné sympózium v Znojme /CZ/ 2012 Prezentácia tvorby na Pecha Kucha Night v Znojme 2014 Výstava kresby a maľby v kaviarni Tulipán v Brne /CZ/ 2014 Výstava kresby a maľby v kaviarni Podnebí v Brne /CZ/ Aktívne sa venuje i umeleckej fotografii