Ladislav Čemický

1909-2000
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.3.1909
Miesto narodenia: Čemice

Ladislav Čemický sa narodil 24. marca 1909 v Čemiciach, zomrel 6. januára 2000 v Stupave. V r. 1929-34 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Csók, Glatz, Kandó). V r. 1934 absolvoval študijný pobyt vo Viedni a neskôr pobyt v maliarskej kolónii J. Alexyho v Piešťanoch. V r. 1935-36 absolvoval štipendijný pobyt v Paríži a r. 1937 trojmesačný študijný pobyt v Taliansku (Benátky, Florencia, Rím, Neapol). V r. 1938 opät pobyt v Paríži, po návrate sa usadil v Bratislave. V období 1945-47 žil v Martine, od r. 1947 znovu v Bratislave. Stal sa členom Skupiny výtvarných umelcov. V r. 1949-76 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V r. 1965 bol vyhlásený za zaslúžilého umelca a v r. 1975 získal titul národný umelec. Literatúra: Tilkovský, V.: Ladislav Čemický. Bratislava 1962; Abelovský, J.: Ladislav Čemický. Dielo rokov 1926-1948. Kat. výst. Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa 1989.

Autorove diela


Krajina

Krajina

Poľná cesta

Ulica

Tatry

Krajina

Skalnaté morské pobrežie

Domčeky

Park

Lúka

Krajina

V sade

Polia v Čemiciach

Sozopol

Mara more

Polia v Čemiciach

Vinohrad

Krajina

Zamyslenie sa nad stromami

Brána do Slovenského raja

Na úteku

Akt

Krajina

Krajina

Polia v Čemiciach

Revúčanka v Ružomberku

Žena s náhrdelníkom

Krajina

Žena v kroji

Žena s náhrdelníkom

Borinka

Krajina

Zima

Krajina

Pod Tatrami

Izba