Ján Šándora

1912 -1997
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 12. 8. 1912
Miesto narodenia: Trenčianska Teplá

Akademický maliar Ján Šandora sa narodil v roku 1912 v Trenčianskej Teplej. Dlhé roky pôsobil v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Od detstva bol postihnutý zdravotnými ťažkosťami. Prvým radcom a učiteľom mu bol Štefan Straka. V štúdiu pokračoval v Bratislave na Škole umeleckých remesiel ( u prof. Ľ. Fullu, M. Galandu ). Neskôr študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a napokon na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. M. Švabinského. Šándorovi veľmi vyhovovalo Švabinského akademizujúce zameranie bez formálnych experimentov a avantgardných kreácií. Uprednostňoval kontinuitu so staršími slohovými názormi európskeho umenia s dôrazom na rukodielňu remeselnú zakotvenosť výtvarného prejavu. Početné študijné cesty po svete mu poskytli plodnú inšpiráciu. O to viac ho po návrate domov očarila slovenská krajina. Objavoval romantickú i drsnú scenériu Považia, Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova. Šándora sa nevyhýbal ani figurálnej ikonografii. Zvlášť ho upútali folklórne námety z jeho rodiska. Inštinktívne cítil potrebu ich zachytiť na plátno a uchovať pre budúce generácie. Zomrel 31. mája v roku 1997.

Autorove diela


Tatry - Bielovodská dolina

Rysy

Ždiarske drevenice

Kriváň