Ľudovít Csordák

1864–1937
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.2.1864
Miesto narodenia: Košice

Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach, zomrel 28. júna 1937 v Košiciach.

V rokoch 1874-1881 študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach, pod vedením V. Klimkoviča. V roku 1883 začal študoval na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti. V rokoch 1883-89 žil v Mníchove. V rokoch 1889-1995 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. J. Mařák). Csordákova osudová umelecká orientácia na Prahu mala svoju logiku. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod (charakteristický bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák) automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Tak sa aj mladý Csordák nechtiac a oproti iným našim maliarom celkom nezámerne, dostal do Mníchova. Odtiaľ mu J. Horálek sprostredkoval odchod na Mařákovu krajinársku školu do Prahy. Jeho krajinárstvo predstavovalo alternatívu v súvislostiach celkových stredoeurópskych štýlových prúdení svojej doby. Csordák bol našim jediným významným odchovancom školy J. Mařáka na pražskej akadémii. Mařák o štyri roky skôr (1892) než Hollósy v Mníchove udomácnil na svojej škole plenérové maľovanie. Jeho vlastné maliarstvo (i pedagogická metóda) však zostalo poplatné tradičnému viedenskému náladovému romantizmu, ktorý zúročil do tendenčnej predstavy programovej „vlasteneckej krajiny“. Mařák tým inšpiroval i Csordákove počiatočné rozbehy. Po absolvovaní pražských štúdií žil v roku 1895 v Košiciach. Po pôsobení v Turni nad Bodvou sa usadil v roku 1896-97 v Slanci, od mája roku 1912 žil v Košiciach. V období rokov 1892-1912 sa živil učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, kedy sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes; v roku 1907 zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti. Samostatné výstavy mal v Mukačeve (1920), v Plzni (1930), Košiciach (1909); v roku 1932 s Halászom-Hradilom v Prahe, Hradci Králové (1935), Bratislave (1938). Posmrtnú výstavu mal v roku 1937 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Súborné výstavy mal v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1952, 1972).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 32).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Ľ. CSORDÁKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
9 100 € - Jesenná krajina. Okolo 1910. . Olej na vrecovine. 71 x 100 cm
220 000 Sk - Les s diviakmi. Rok 1897. Olej na plátne, 51x37 cm.
140 000 Sk -Pohľad na Košice. Olej na plátne, 80x90 cm. (DARTE - 10.12.2006)
135 000 Sk - Pohľad na Tatry. Rok 1921. Olej na plátne, 74,5x96 cm.

Autorove diela


Zemplín

Nad jazerom

Zátišie s kvetmi

Tatry

Vlčie maky

Horský potok

Stromy v parku

Pohľad na Košice

Vyháňanie na pašu

Pod Sivcom

Zátišie s kvetmi

Na poli

Centrum Košíc

Jeseň

Portrét

Horáreň

Brezový háj

Dedina

Zima v Tatrách

Zátišie

Portrét muža

Zátišie s ružami

Park

Park

Krajina s riekou

Borovice

Park

Návrat domov

Krajina

Zátišie s kvetmi

Domky

Kompozícia zo starého parku

Z Košíc

Prímorská krajina

Borovice

Les

V lese

Lesná cesta

Na okraji borovicového lesa

Krajina

Na pobreží

Na prechádzke

V izbe

Húsky pri potoku

Chalupa so studňou

Domky

Topole

Tatry

Kytica