Károly Patkó

1895 - 1941
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1895
Miesto narodenia: Budapešť, Maďarsko

Maďarský maliar a grafik. Stal sa známym vďaka svojim maľbám aktov, ktoré boli výnimočné svojou plastickou prezentáciou. Študoval v Budapešti, bol ovplyvnený tvorbou Istvána Szőnyiho a Vilmoša Aba-Nováka, s ktorými spolupracoval v dvadsatych a tridsiatych rokoch. Navštívil Taliansko v roku 1923 a bol očarený umením, ktoré mal možnosť vidieť v Ríme.
Namaľoval množstvo diel, hlavne v tridsiatych rokoch a bol blízskym priateľom Erno Banka, ktorý namaľoval jeho portréty pri rôznych príležitostiach, najznámejší z nich pochádza z roku 1928, kde je on sám v zrkadle. Zomrel v roku 1941, ako 46 ročný.

Autorove diela


Na poli