János Mattis Teutsch

1884 - 1960
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1884
Miesto narodenia: Brasov

János Mattis - Teutsch bol významný maliar, grafik a sochár, predstaviteľ maďarskej avantgardy. Narodil sa v roku 1884 v transylvánskom meste Brasov, tam aj zomrel v roku 1960. V 1901 - 1903 študoval sochu na Kráľovskej akadémií umení v Budapešti , 1903 - 1906 na kráľovskej akadémii v Mníchove. Od 1906 - 1908 žil v Paríži, kde osciloval medzi postimpresionizmom a fauvizmom, neskôr absorboval názory umeleckých skupín Die Brücke a Der Blaue Reiter. 1908 sa vrátil do Brasova kde sa v 1909 oženil a začal vyučovať na štátnej drevárskej škole. Počas nasledujúcej dekády sa spriatelil s Lajosom Kassákom, pravidelne publikoval svoje linoryty v časopise moderného umenia Ma a vystavoval po celej Európe. V 1918 sa pripojil k skupine abstrakcionistov Der Sturm v Berlíne. V tomto období, pod vplyvom Kandinského a Maleviča, nadobúdajú jeho diela stále viac abstraktný charakter. K určitej stagnácii v jeho diele dochádza po smrti jeho prvej ženy v 1916. V 1919 sa opäť oženil. V čase formovania sa Maďarskej republiky rád pôsobil v Maďarsku, potom sa vrátil do Brasova. Od 1923 sa stal popredným členom rumunského avantgardného hnutia. Od 1928 pravidelne trávil letá v Nagybány. Počas II. svetovej vojny sa vzdal maľovania. Maľovať začal opäť až v 1945, kedy možno v jeho diele zaznamenať silné vplyvy surrealizmu, od ktorýcho sa začiatkom 50. rokov odklonil. V tomto období sa venoval prevažne žánrovej maľbe. V záverečnej fáze svojej tvorby, od 1956 maľoval výlučne štúdie rúk a nôh.