Margita Czobelová

1891-1972
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.07.1891
Miesto narodenia: Strážky

Barónka Margita Czobelová sa narodila 29. júla 1891 v Strážkach, zomrela v roku 1972 tamže, ako posledná barónka a majiteľka kaštieľa Strážky. Bola neterou Ladislava Mednyánszkeho a celú zbierku umeleckých diel, ako aj kaštiel odkázala SNG. Venovala sa kresbe, ilustrácii a maľovaniu akvarelov. Margita mala šťastnú povahu filantropa. Milovala prírodu a prechádzky v nej. Práve jej zásluhou sa v zbierkach zachovali desiatky diel Mednyánszkeho a Katonu, nakoľko mnoho z ich prác cez vojnu ukryla v komíne. V súčasnosti sa v galérii Ladislava Mednyánszkeho v kaštieli v Strážkach nachádzajú diela Margity Czóbelovej, ktoré vzbudzujú zaslúženú pozornosť.

Autorove diela


Barónka zo Strážok