Karl Kaufmann

1843 - 1901
Zobraziť signatúry

Nemecký maliar Karl Kaufmann bol veľmi zaujímavou postavičkou v dejinách umenia. Bol to veľmi zručný umelec, ktorý v počiatkoch svojej kariéry začínal ako maliar mestských vedút európskych miest. Vždy maľoval spôsobom, ktorý zodpovedal národným odlišnostiam. Objavil v sebe schopnosť maľovať akýmkoľvek rukopisom a tomu podriadil aj svoju tvorbu. Je známych okolo 20 jeho pseudonymov, pod ktorými maľoval v rôznych štýloch. Napriek tejto mnohotvárnosti svojej tvorby bol komerčne úspešný a doteraz sa jeho diela stávajú výhodným artiklom svetových aukcií.

Autorove diela


Krajina so stromom

Krajina so stromom

Krajina so stromom

Krajina so stromom

Fjordy