Konstantin Alexejevič Korovin

1861 -1939
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1861
Miesto narodenia: Moskva

Ruský maliar Korovin Konstantin Alexejevič (Korovine) sa narodil v Moskve v roku 1861 a zomrel v Paríži v roku 1939. Patril medzi vedúce osobnosti ruského maliarsva konca 19. a začiatku 20. storočia. Pochádzal z rodiny vzdelancov, s tradíciou záujmu o umenie a hudbu. Jeho brat Sergej bol tiež umelcom - realistickým maliarom. Korovine začal študovať v roku 1875 na moskovskej škole maľby, sochy a architektúry pod vedením Vasila Perova a Alexeia Savrasova. Na škole sa spriatelil s Valentinom Serovom a Izakom Levitanom. V rokoch 1881-1882 krátko zotrval na Cárskej akadémii umení v Petrohrade a po návrate do Moskvy sa ďalej vzdelával (do roku 1886) pod vedením Vasilja Polenova. V roku 1885 odcestoval do Paríža a Španielska. V 90-tych rokoch sa stal členom Mir iskusstva. Okrem južných oblastí sa však zaujímal aj oj Severnú Európu, ktorá v jeho tvorbe výrazne rezonoval v 90-tych rokoch 19. storočia. Stal sa z neho jeden z naujznávanejších ruských maliarov svojej doby. Počas Prvej svetovej vojny pôsobil ako tajný agent ruskej armády na fronte. Po októbrovej revolúcii sa vrátil opäť do divadla a k tvorbe kulís. V roku 1923 s podlomeným zdravím odcestoval do Paríža, jeho tvorba, síce oslavovaná a prezentovaná na výstavách, začala upadať a takmer úplne sa obmedzila na ruské zimné krajinky a parížske bulváre. Okrem pomerne masívnej produkcie divadelných kulís sa Korovine zapísal do dejín umenia ako ruský impresionista, vychádzajúci z osobných skúseností s krajinou.