Paul Cézanne

1839-1906
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.1.1839
Miesto narodenia: Aix-en-Provence (Francúzsko)

Paul Cézanne jeden z najznámejších francúzskych maliarov. Narodil sa v roku 1836, zomrel v roku 1906. Jeho otec bol bankár a s matkou sa oženil, keď mal Paul 5 rokov. Prvé výtvarné vzdelanie získal na mestskej škole maľovania École des Beaux-Arts v meste Aix.Otec ho dal vyštudovať za právnika, no neskôr odchádza do Paríža kde navštevuje Akadémiu a študuje starých majstrov v Louvri. Bol však stále závislý na otcových peniazoch, takže sa vracia do Aix a striedavo pracuje aj jako právnik. Po otcovej smrti r. 1886 dedí 400 000 Frankov a stáva sa nezávislým umelcom. Stretáva sa Pissarom a pod jeho vplyvom začína maľovať v duchu impresionizmu. Maľuje vždy priamo v teréne, na čo doplatil v r. 1906, keď na plenéri prechladol a na následky podchladenia aj zomiera. Je považovaný za otca moderného maliarstva. Na jeho výstave v r. 1907 predviedli 56 jeho diel a výstava mala obrovský úspech u znalcov moderného umenia.