Alfred Zoff

1852 - 1927
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.12.1852
Miesto narodenia: Graz

Popredný rakúsky krajinár Alfred Zoff sa narodil 11. 12. 1852 v Grazi, zomrel 12. 8. 1927 tamže. Študoval na univerzite v Grazi medicínu a popri tom na Krajanskej umeleckej škole u H. von Königbrunna. Neskôr študoval na Viedenskej Akadémii u E. von Lichtenfelsa a na akadémii v Karlsruhe u G. Schönlebera. Bol činný v Mníchove, Kremsi a vo Viedni. V 1907 bol vymenovaný za profesora na Krajanskej umeleckej škole v Grazi. Absolvoval viacero študijných ciest do Talianska a Holandska. Ocenenia: 1888 – strieborná medaila na Medzinárodnej výstave vo Viedni, 1899 – Medaila vojvodu Carla Ludwiga, 1900 – bronzová medaila na EXPO v Paríži, 1901 – strieborná medaila mesta Salzburg, 1907 – Grand Prix mesta Graz, 1910 - zlatá medaila mesta Graz. Od 1883 bol členom viedenského Künstlerhausu, od 1900 spolku Hagenbundes. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých štátnych a súkromných zbierkach (Viedeň, Graz…). Z lit.: Heinrich Fuchs: Die Österreichischen Maler des 19. Jahrhunderts, diel 4, Viedeň 1974, str. 152 a str. 395 – 396.
Thieme-Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, diel 36, Lipsko 1947, str. 254

Autorove diela


Rozbúrené more