Jozef Kaminský

1949 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.6.1949
Miesto narodenia: Zborov

Narodil sa 9.6.1949 v Zborove pri Bardejove. Maliarska tvorba Jozefa Kaminského je výslednicou nielen vrodených sklonov ku kresleniu, ale najmä trpezlivého štúdia, skúšania, premýšlania a neustálej tvorby.Postupom rokov z neho vyrastal umelec s vyhraneným výtvarným prejavom.
Účasť Jozefa Kaminského na 32. ročníku Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom, ako aj na mnohých plenéroch organizovaných v spolupráci s vojvodským Domom Kultúry v neďalekom poľskom Krosne mu priniesla mnohé osobné kontakty s umelcami z okolitých štátov a možnosti rozšírenia tvorivých námetov.
Hlavným prínosom bola konfrontácia výtvarných štýlov a pracovných postupov. S výsledkami svojho tvorivého snaženia pravidelne oboznamuje kultúrnu verejnosť od začiatku deväťdesiatych rokov, pričom posledné obdobie sa vyznačuje takmer expanziou výstavnej činnosti doma i v blízkom Poľsku.

Autorove diela


Pokračovanie príbehu o zápalkách