Július Bukovinský

1903-1975
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.10.1903
Miesto narodenia: Užhorod

Július Bukovinský sa narodil 11. októbra 1903 v Užhorode, zomrel 31. augusta 1975 v Košiciach.

Základy maliarstva získal u svojho otca Júliusa Virágha v Mukačeve. V rokoch 1922-27 študoval v Baia Mare (Rumunsko) vo výtvarnej kolónii u I. Rétiho a J. Thormu. Po štúdiách pôsobil v Mukačeve. Od roku 1934 žil a pôsobil v Košiciach. Zúčastňoval sa na výstavách Spolku podkarpatských výtvarných umelcov. V rokoch 1936-38 bol členom Spolku slovenských umelcov. V rokoch 1938-45 bol členom Zväzu maďarských výtvarníkov, s ktorými vystavoval. Zúčastňoval sa na podujatiach Mücsarnoku. Roku 1945, ako zakladajúci člen spolku Svojina, sa po vzniku Zväzu slovenských výtvarných umelcov stáva jeho členom. Samostatné výstavy mal v Mukačeve (1928), Levoči, Michalovciach, Prešove (1937). Súborné výstavy mal v Bratislave (1946), Košiciach (1963), Šaci (1963), Banskej Bystrici, Lučenci, Poprade, Trenčíne, Trnave. Jeho tvorivé začiatky boli venované krajine. V rokoch 1929-1933 vytvoril sériu impresionisticko-expresívnych krajín, portrétov a figurálnych kompozícií, výrazne sociálne podfarbených. Dôležitým námetom sa stalo zachytenie dedinského ľudu. Rovnako dôležitým zdrojom námetov pre Bukovinského bola urbanistika mesta ako aj samotná výstavba mesta Košice. Mnoho prác s touto tematikou bolo vystavovaných v závodoch a na pracoviskách budujúcich sa priemyselných komplexov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 26).

Autorove diela


Zo starých Košíc

Ulička

Krajina

Zo starých Košíc

Zimná krajina

Košice - Leninova ulica

Kokšov Bakša I.

Z Banskej Štiavnice

Z Levoče

Kokšov Bakša I.

Krajina

Leninova ulica

Úprava terénu

Výstavba ropovodu

Košický Dóm zo Šrobárovej ulice

Z plynovodu

Kokšov Bakša II. - ČOV

Kokšov Bakša I.

Nová cesta

Na stavbe VSŽ

Portrét

Staré Košice

Dóm Sv. Alžbety

Krajina

Portrét starca

Zo starých Košíc

Pri oddychu

Zo starých Košíc I.

Zo starých Košíc II.

Z Trebišovského cukrovaru

Tatry

Krajina od Dargova

Na stavbe

Zo starých Košíc XIII

Dievča s venčekom

Karička

Muž zo Zemplína

Z Čierneho Balogu

Dievča s kukuricou

Krajina od Košíc

Zátišie