Rudolf Budský

1887-?
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6.12.1887
Miesto narodenia: Praha

Rudolf Budský sa narodil 6. decembra 1887 v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Hynaisa a Švabinského. Bol vyznamenaný cenou arch. Novotného za grafiku v 1912 a cenou Svatobora v 1916. Venoval sa hlavne portrétnej tvorbe. Literatúra: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. zv., Ostrava 1994, str. 114-15.