Peter Mušinský ml.

Zobraziť signatúry

K rezbárstvu ho priviedol jeho otec Peter Mušinský st.
Na rozdiel od jeho otca v rezbárstve mu je bližšia abstrakcia ako realita. Pre jeho tvorbu je príznačné využívanie sakrálnych motívov. Je zástanca moderného zmýšľania v umení a otec je viac konzervatívny, tým sa vzájomné perfektne dopĺňajú.