Matej Krén

1958 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.4.1958
Miesto narodenia: Trenčín

Matej Krén sa narodil 20. apríla 1958 v Trenčíne. Po skončení Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave pokračoval v rokoch 1977-81 v štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 1981-85 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Ako študent AVU sa s úspechom zúčastnil na Medzinárodnej študentskej výstave v japonskom Kobe, kde jeho práce dostali ocenenie Honor Award (1985). V rokoch 1986-88 realizoval v barrandovskom filmovom štúdiu Bratři v triku animovaný film That´s a movie, ktorý v španielskej Huesce získal Hlavnú cenu Danzate del Oro (1991).V roku 1994 na Bienále súčasného umenia v S?o Paule dostal obidve hlavné ceny - Cenu kritikov a Cenu divákov; v roku 1995 bolo jeho dielo ocenené hlavnou cenou v celosvetovej výtvarnej súťaži Promotion of the Arts organizovanej UNESCO v Paríži. V tom istom roku mu americká nadácia Pollock-Krasner udelila tvorivé štipendium a za úspešnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí prevzal ocenenie ministra kultúry SR. V roku 1998 natrvalo umiestnil projekt "veža z kníh" s názvom Idiom vo vestibule Mestskej knižnice v Prahe. Jeho knižná rotunda Gravity mixer sa stala podstatnou súčasťou expozície Českého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveri. V tom istom roku získal Matej Krén Cenu Tatra Banky. V roku 2006 ho významná portugalská nadácia Calouste Gulbenkian oslovila, aby pri príležitosti osláv 50. výročia jej založenia vytvoril špeciálny knižný projekt Book Cell. V roku 2008 vytvoril pre novootvorené Dox - Centrum súčasného umenia v Prahe Sediment z kníh z rozmermi 9 x 24 metrov, v ktorého vnútrajšku sa ukrýva magický nekonečný priestor. Autor od roku 1996 žije a tvorí v Prahe.