Juliana Mrvová

1979
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 13.10.1979
Miesto narodenia: Bratislava

Juliana Mrvová sa narodila sa 13. 10. 1979 v Bratislave. 2002 absolvovala študijný pobyt na Universidad Veracruzana v Mexiku. Samostatne vystavovala v galérii AD Astra, Kuřim (s A. Bartošovou), Galérii mladých, Nitra (s M. Czinegem) a v bratislavských Tranzit dielňach (s A. Bartošovou a M. Czinegem).2007 sa predstavila verejnosti samostatnými výstavami Workshop 001, (s A. Bartošovou a M. Czinegem),Tranzit dielne; a Kresby 2005-2007, Ex café, Bratislava. Od roku 2001 sa pravidelne prezentuje na kolektívnych výstavách slovenskej maľby a jej diela sú zastúpené v súkromných zbierkach na Slovensku, v Českej Republike, Švajčiarsku a Portugalsku. Juliana Mrvova je víťazkou ceny Maľba 2007 opätovne dokladá konzekventnosť jej maliarskeho programu. Mrvová je výraznou maliarskou osobnosťou generácie absolventov ateliéru Ivana Csudaia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (absolvovala 2005 diplomovú sériu "Les jardins récrées",). Nedávno úspešne ukončila doktorandské štúdium na VŠVU.