Daniel Brunovský

1959-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.7.1959
Miesto narodenia: Bratislava

Daniel Brunovský sa narodil 2. júla 1959 v Bratislave. V r. 1974-78 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, u prof. R. Filu - odbor aranžérstvo-výstavníctvo. V r. 1979-85 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u prof. Kresilu, Vychlopena a Lehotskej. V roku 1984 absolvoval polročný študijný pobyt na Academia di Belle Arti v Ríme, počas pobytu vystavoval v Ríme a Miláne. V druhej polovici 80.-tych. r. sa stal dominantnou osobnosťou nastupujúcej neoexpresívnej maľby. Roku 1988 vystavoval na Art Basel. V r. 1987-89 sa zúčastňoval výstav a výtvarných projektov mladých umelcov (Bubán, Bubánová, Černý, Csudai, Jurkovič, Ilavský, Kissószyová, Šramka, Teren...) Venuje sa maľbe, soche, navrhovaniu šperkov a ilustrácii. Samostatne vystavoval v Bratislave (1979, 1987, 1989, 1996, 1997), Istanbule (1997), Viedni (1992).
Zdroj: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, s. 227.