Albert Marenčin

1922
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 26.7.1922
Miesto narodenia: Bystré

Albert Marenčin sa narodil 26. júla 1922 v Bystrom nad Topľou. 1941-44 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. 1945-47 študoval na Vysokej škole politickej a Vysokej škole filmovej IDHEC na Sorbonne v Paríži. Patrí ku kľúčovým osobnostiam 60. rokov. Už ako študent písal rozhlasové hry a adaptácie, kritiky a recenzie pre Národnie noviny. Pôsobil ako prekladateľ, básnik a spisovateľ, scenárista a umelecký vedúci I. Tvorivej skupiny slovenského filmu. Iniciátor prvých filmových koprodukcií so západnými partnermi. Od 1965 člen patafyzického kolégia v Paríži a člen českej a slovenskej surrealistickej skupiny. V oblasti výtvarnej tvorby sa stal známym ako autor početných koláží, pozornosť upriamil aj na výtvarnú históriu. Slovenskú literetúru významne obohatil o preklady avantgardnej francúzskej literatúry. 1993 mu ministerstvo kultúry Francúzskej republiky udelilo Rytiersky rad za vedu a umenie. Z literatúry: Šesťdesiate. Kat. Výstavy. SNG. Bratislava 1995. Mojžiš, Juraj: Albert Marenčin - Koláže. PT. 1998.