Marek Záhorský

1969-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.2.1969
Miesto narodenia: Trebišov

Mgr. Marek Záhorský je absolventom odboru výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.

Bezprostredne po absolvovaní vysokej školy sa Marek Záhorský venoval prevažne neorealistickej expresívnej maľbe. Začala sa sporadicky objavovať krajina, ale dominantným sa stalo zátišie. Práve ono mu umožnilo vsadiť na detail, ktorý sa stal jeho kompozičným centrom. Čoskoro však opúšťa expresívne ladené zátišia a postupne smeruje ku krivoľakým zákutiam abstrakcie. Viedli ho k tomu tvarové a farebné variácie v žiarivých akordoch teplých žltých a červených, ale aj chladnejších zelených a modrých farieb. Boli to predovšetkým kontrasty v týchto farebných škálach, naznačených tvaroch a líniách. Expresívne ladená abstrakcia je v súčasnosti jeho tvorivým programom.

Marek Záhorský žije a tvorí v Trebišove. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných maliarskych plenérov doma i v zahraničí.
Výstavy: Galéria Subterén Michalovce, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Galéria Per Spectrum Prešov, Lipany 2004, 2005, Békešská Čaba 2002, 2003.