Gita Kokavcová

1952-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.3.1952
Miesto narodenia: Zvolen

Gita Kokavcová: Po ukončení stredoškolského vzdelania som pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor slovenčina – francúzština. Po absolvovaní štúdia som pracovala kratšiu dobu v oblasti školstva, potom dlhodobo v oblasti kultúry, t.j. vo Vlastivednom múzeu Zvolen ako lektor v expozíciách na Námestí SNP a v pobočke na Zvolenskom zámku. Pracovala som aj v Dome kultúry Banská Bystrica, ako pracovník odboru edičnej činnosti a knižničných služieb. Neskôr som pracovala v súkromnej firme na výrobu dekoratívnej keramiky vo Zvolene. V rokoch 2003-2005 som pracovala ako lektor a dozorca v expozícii Slovenskej národnej galérie – zámok Zvolen.
V rokoch 1998-2001 som absolvovala štúdium na UMB Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied odbor filozofia – výtvarné umenie formou UTV. V súčasnosti pracujem spolu s manželom v našej firme a venujem sa tvorbe keramiky. Pohybovala som sa veľmi často v prostredí gelérií a medzi výtvarníkmi, a tak som si postupne vytvárala vzťah k výtvarnému umeniu a po odchode z firmy na výrobu keramiky som sa jej venovala ako samouk, najmä štúdiom literatúry. Stala som sa v roku 1994 členom výtvarného štúdia pri POS Zvolen a neskôr v roku 1997-2001 členom združenia výtvarníkov Zvolenská sedmička. V rokoch 1996 som mala autorskú výstavu v Posádkovom klube armády Zvolen, v roku 1997 v bašte Zvolenského zámku, v roku 1998 s dvomi členmi Zvol. sedmičky opäť na Zvol. zámku, v rokoch 1994,1995, 2001, 2002, 2004 a 2008 na kolektívnych výstavách výtvarného štúdia pri Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene a na Sliači, v rokoch 1998,1999,2000 a 2001 na Výtvarných salónoch na zámku vo Zvolene.
Tvorím tak, ako momentálne cítim, vnímam. Veľmi ma oslovilo abstraktné umenie, v ňom najmä farebná súhra a kombinácie farieb, ale aj secesia a umenie starých kultúr, inšpiráciu čerpám aj z prírody, rastlinnej a živočíšnej ríše.