Milan Krajňák

1971 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.8.1971
Miesto narodenia: Nižný Hrušov

Milan Krajňák sa narodil 28 augusta 1971 v Nižnom Hrušove. Je synovcom Dr. Krajňáka,PhD. - majiteľa DARTE a od roku 1990 sa venuje výtvarnému umeniu.
Praktické skúsenosti získal v ateliéri majstra Saloňa v Michalovciach, má za sebou niekoľko účasti na spoločných výstavach východoslovenských výtvarníkov. Jeho veľkým vzorom je košický výtvarník Anton Jasusch. V poslednom období sa viacej venoval rezbárstvu a plastikám.Žije a pôsobí vo Vranove n.T. Súbor jeho diel je vystavený aj v galérii aukčnej spoločnosti DARTE.