Robert Almási

1948-20. mája 2018
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.1.1948
Miesto narodenia: Moravské Kračany

Robert Almási získal odborné znalosti na Strednej škole umeleckého priemyslu v Brne (1963-1967) u prof. D. Chatrného. Od roku 1968 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov L. Čemického, P. Matejku a doc. F. Gajdoša na oddelení monumentálneho maliarstva. Po ukončení štúdií sa vrátil na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy. Fascinuje ho tamojšia krajina, kde nachádza nové inšpirácie k tvorbe. Vedľa monumentálnej tvorby sa venuje aj komornej maľbe a grafike.
Autor hlboko zakorenený vo svojom rodnom kraji, s prevládajúcim citovým vzťahom ku krajine Žitného ostrova, neustále hľadá a nachádza dušu tejto krajiny. Domov, prehriatý slnkom, so svojou nesmiernou malebnosťou je natrvalo prítomný v jeho umeleckých obrazoch, z ktorých vanie dych roviny v bohatej rozmanitosti a kráse. Popri silnom zaujatí rodnou krajinou je hlbokým inšpiračným zdrojom láska k žene, vzťah k ľuďom tohto kraja, stvárnené často v personifikovanej podobe prírodných motívov. Obracia sa vo svojej tvorbe k poetike ženského tela. Jeho ďalšie diela vytvorené širokými ťahmi štetca, smerujú k potlačeniu predmetovej reality. Popri umeleckej aktivite sa venuje spoločenským záujmom: je predsedom Združenia Výtvarných Umelcov Západného Slovenska, podpredsedom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede. Venuje sa aj mladým začínajúcim výtvarníkom. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.