Peter st. Mušinský

1953-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.8.1953
Miesto narodenia: Stropkov

Peter Mušinský začínal s reliéfmi, neskôr prešiel k figurálnym plastikám. Od 80.-tych rokov sa venuje insitnému umeniu s ľudovými a prírodnými motívmi. Drevo mu poskytuje hlboké pochopenie, ale aj objavovanie bohatých tvarov a výrazových možností. Pracuje prevažne s lipou, ale aj s dubom, orechom, borovicou či tujou. Najtvárnejšia je asi lipa. Na veľa veci prišiel sám a poznatky z rezbárstva získaval aj na pleneroch a seminároch, ktorých sa zúčastňoval. Práce má vystavené v rôznych interiéroch a exteriéroch, na Slovensku i v zahraničí. Naj ďalej sa dostali do New Yorku. Z jeho prác, ktoré sú v súkromných zbierkach, sa tešia majitelia v Holandsku, Francúzku, Taliansku, Rakúsku, Poľskú i v Čechách. Spočítané práce, ktoré vytvoril nemá, ale bude ich viac ako sto. Veľkosťou, od figúrok až po postavy dosahujúce dvoch metrov. Samostatne výstavy mal v Stropkove, vo Vranove a Svidníku. Zúčastňoval sa pravidelne národných vystav v Ružomberku a získal aj celoslovenské ocenenia. K rezbárstvu priviedol aj svojho syna, Petra juniora.