Ikony

Zobraziť signatúry

Ikony sú posvätné obrazy. Písanie ikon je vlastne modlitba.Písanie ikon bolo spočiatku iba doménou mníchov, ktorí boli na túto prácu najlepšie pripravení. Hlboký duchovný život, vytrvalá modlitba, denné čítanie Svätého Písma, vnútorný i vonkajší poriadok života, asketický život, to všetko bola živná a dobre pripravená pôda, kde sa mohla realizovať táto svätá a bohu. V minulosti mních - ikonopisec bol konsekrovaný biskupom a požehnaný celým svojím kláštorom, aby sa stal maliarom ikon -ikonopiscom. Prv, než začal písať ikony, mesiac sa postil a modlil. Prvá ikona, ktorú napísal, bola vždy ikona Premenenia Pána. Ikonopisec nehľadá svoju predstavu o kráse, ale Pravdu, ktorá pochádza z ikony a obliekajú do jej formy. Preto kánony tohto umenia nie sú vytvorené maliarmi, ale sú zachované od Otcov Cirkvi, uchovávané v Pravde. Kritériom pravdivosti ikony je jej kánonickosť. Ikona musí zodpovedať zásadám zjavenej viery nielen obsahom, ale aj povahou svojho stvárnenia. Z Lit.: Pripačkiň, I. A.: Ikonografija Hospoda Isusa Christa, in Pravoslavnyj put' na rok 1998, Svjato Trojickyj monastyr, Jordanwil 1998