Jozef Krakovský

Zobraziť signatúry

Akademický maliar Jozef Krakovský sa narodil 18. apríla 1948 v Žiline. Venuje sa monumentálnym technikám, mozaike, vitráži. V súčasnosti sa venuje voľnej maľbe, grafickým technikám a kresbe. A to predovšetkým krajine, portrétu, figurálnej kompozícii a abstraktnej tvorbe. Svoje obrazy vystavoval nielen v slovenských mestách ako je Žilina, Martin, Čadca či Kremnica ale aj v zahraničí: Holandsko, Poľsko.

Autorove diela


Slnečnice