Eugen Szepesi-Kuszka

1885 - 1948
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.12.1885
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves

Eugen (Jenö) Szepesi-Kuszka sa narodil 7. 12. 1885 v Spišskej Novej Vsi. Zomrel v roku 1948. Po absolvovaní strednej školy študoval na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti (prof. J. Benczúr, K. Lotz). 1898 sa zoznámil s Ladislavom Mednyánszkym, spolupracoval s ním a chodil s ním takmer 18 rokov. Venoval sa hlavne krajinárstvu, pod Mednyánszkeho vplyvom spracúval najmä tatranské resp. spišské motívy. Od roku 1908 sa pravidelne zúčastňoval výstav v Budapešti a ďalších uhorských mestách. Z literatúry: Váross, M.: Z novšich výtvarných dejín Slovenska. Bratislava 1962, s.130, 139; Výtvarný život na Slovensku začiatkom 20. storočia. Bratislava 1970, str. 80; Vízdalová-Haščáková, G.: Profily. Košice 1982, nestr.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY AUTORA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
3 651,33 € - Pohľad na Tatry. Okolo 1910. Olej na plátne. 100 x 150 cm.
2 500 € - Svitanie. Okolo 1910. Olej na plátne. 81 x 97 cm.
2 058,02 € - Pri rieke Poprad. Okolo 1910. Olej na plátne. 69 x 75 cm.

Autorove diela


V lese

Krajina

Tatranská krajina

Taliansky motív

Pri západe slnka

Krajina

Domky pri jazere

Tatry

Chalupy pri jazere

Zima

Na samote

Chalupy pri jazere

Chalupy pri vode

Krajina

Tatry

Taliansky motív

Tatry

Tatry

Tatry

Jazero

Krajina s jazerom

Krajina

Domčeky pri jazere

Domky pri jazere

Tatry

Tatry

Jazero

Krajina

Tatranské jazero

Pleso pod Tatrami

Pri rieke

Tatranská krajina

Pleso pod Tatrami

Tatry

Na samote

Zrkadlenie

Tatry

Domy pri jazere

Krajina pri jazere

Pleso pod Tatrami

Tatry

Krajina

Domky pri jazere

Zimná krajina

Krajina

Pri jazere

Krajina pri jazere

Pri jazere

Pri jazere

Tatry

Domky pri jazere

Domčeky

Pleso pod Tatrami

Domčeky

Tatry

Krajina s domami

Domy pri jazere

Pleso pod Tatrami

Pleso pod Tatrami

Jazero s horami

Krajina

Domky

Pleso pod Tatrami

Krajina

Tatranská krajina

Hmlistá krajina

Tatry

Domčeky

Tatry

Domčeky

Krajina

Breh rieky

Les

Domčeky

Krajina

Chalupy

Pod Tatrami

Zimný podvečer

Krajina

Koniec zimy v Tatrách

Pleso pod Tatrami

Koniec zimy v Tatrách

Domy pri vode

Večer

Stromy pri vode

Dedina pri jazere

Zimná krajina

Krajina pri jazere

Pri jazere