Livia Klasová

1985-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1985
Miesto narodenia: Bratislava

Livia Klasova/livklas,Bc.art.soch./

Venuje sa maľbe, soche a úžitkovej plastike.
Zúčastnila sa viacerých výstav i tvorivých sympózií.

Štúdium

r. 2000-2004 SUV, škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, kamenosochárstvo
r. 2004-2008 VSVU, vysoká škola výtvarných umení Bratislava, socha - titul: Bc. ART
r. 2008- VSVU, socha, magisterské štúdium

Výstavy

2005 SUR, SUP, SUV, Incheba expo aréna,kolektívna prezentácia výtvarných diel
2006, máj-september, Restaurant reduta
2007, február,Galéria Nové Zámky, kolektívna prezentácia výtvarných diel
2007/2008,december/január,Gallery Thoha
2008, október, Dom umenia Piešťany
2009, marec, Dom umenia Piešťany
2009,máj, Gallery Thoha, BA
2009, august, Gallery Thoha, BA
2009, október, Dom umenia, Piešťany
2009, apríl-október, Malá galéria SPP, BA
2010, jún, Galéria BCPB, BA
2010, júl, "young pART and LK",Rotunda pod Slavínom,BA
2010,október, YAS 3, Dom umenia, Piešťany 2010,17.november, akcia Off Line v Graffiti budove, BA 2010, nov.-dec., young pART, Rovinka
2010-2011, nov.-jan., Art Centrum Synagóga, Trenčín
2011, jan.-feb., City café gallery, Ba, "young pART"

Sympózia

2005, október, SOU lesnícke, Modra/Harmónia, drevárske sympózium
2006, apríl, mesto Lab, obecný park, drevárske sympózium
2010, máj, Terchová, maliarske sympózium "Terchovská paleta"
2010, október, Terchová, maliarske sympózium "Terchovská paleta"
2010,december, maliarske sympózium Plenér Jahodná pri Košiciach
2009, Art Gallery Tania,Trnava
2010, Thomas Dee Art Gallery, Trnava