Boris Brankov

1945-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1945
Miesto narodenia: Sofia (Bulharsko)

Boris Brankov absolvoval v r. 1976 akadémiu výtvarných umení v Sofii – odbor grafika. V r. 1982 získal prvú cenu za grafiku – Južné Jaro, Bulharsko. V období 1990-1997 bol vedúcim Grafického ateliéru Akadémie výtvarných umení v Sofii. V r. 1993 spoluprácoval s Americkým inštitútom Tamarind – Univerzita New Mexico v oblasti technológie litografickej techniky. Na prelome storočí pracoval v litografickom ateliéri Galerie U prstenu v Prahe. Každoročne vedie jarný litografický workshop v Nemecku. Od 1997 žije a pracuje v Prahe.
Zdroj: oficiálna stránka autora