Jana Nálepková

1986
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.11.1986
Miesto narodenia: Prešov

Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku.

Štúdium

Na strednej škole zdokonaľovala svoju tvorbu pod vedením akad.mal. Mravca Rastislava, akad. mal. Gajovej Anny a Mgr.art. Simkovej Anny, kde získala viaceré ocenenia.
Ďalej pokračovala v štúdiu na Fakulte umení ,Technickej univerzity v Košiciach u prof. Jozefa Haščáka a Prof. Wladislava Plutu. Štúdium ukončila v roku 2012 s akademickým titulom Mgr.art.

Oblasť tvorby

Venuje sa maľbe olejom, akvarelom, suchému pastelu , perokresbe a kresbe. Pre jej výtvarný prejav je charakteristická pevná, istá kresba, dôsledná modelácia tvarov, výrazné plastické členenie formy a objemu hmoty. Farba v jej podaní zjednocuje dekoratívno-estetický efekt kompozície.

Výstavy

Zúčastnila sa viacerých výstav a plenérov.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. NÁLEPKOVEJ NA AUKCIÁCH :
750 EUR - Toreador. Olej na lepenke, 40 x 50 cm. (DARTE - 28.10.2012)
300 EUR - Akt. Pastel na papieri, 48 x 63 cm. (DARTE - 30.5.2009)
280 EUR - Španielka. Olej na sololite, 40 x 30 cm. (DARTE - 2.12.2012)

Autorove diela


Maliarka

Akt

Hráči

Dve granátové jablká

Maky

Dievča s gitarou

Akt v červenom

Zátišie

Španielka

Aurora

Žabka

Maliarka

Rusadľové ruže

Slnečné popoludnie

Osada

Rusadlové ruže

Zvončeky

Akt

Akt

Podmorský svet

Akt

Makarská