Petr Johann Brandl

1668-1735
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.10.1668
Miesto narodenia: Praha

Petr (Peter) Johann Brandl sa narodil 24. októbra 1668 v Prahe, zomrel 24.9.1735 v Kutnej Hore. V rokoch 1685-1691 bol žiakom dvorného maliara Christiana Schrödera. Veľký vplyv na neho mal obdiv k holandskému maliarstvu a aj jeho posledný učiteľ Karel Škréta. Venoval sa najmä portrétnemu umeniu, žánrovej tvorbe a maľbe mytologických námetov. Pre jeho obrazy je charakteristická dramaticky inscenovaná kompozícia a práca so svetlom a tieňom. Namaľoval na objednávky veľké množstvo oltárnych obrazov (Hradec Králové, Kutná Hora, Zbraslav, Kuks, Litoměřice, Praha, Teplice...). Jeho diela sú okrem sakrálnych objektov v mnohých súkromných a štátnych zbierkach Európy. Z literatúry: Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989; Neumann, J.: Petr Brandl 1668-1735, Praha 1968. Zdroj foto: autoportrét; wikipedia.org