Rudolf Negely

(1883 – 1941)
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Šopron

Maliar Rudolf Negely bol maďarským umelcom pochádzajúcim zo Šoprone. Vyštudoval na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch a neskôr sa presťahoval do Talianska, kde strávil takmer tridsať rokov. Tu sa venoval modernej maľbe a v Neapole udržiaval kontakty s Vincenzom Irollim a Antoniom Mancinim. Negely bol členom Spolku umelcov, neskôr Polytechnického umeleckého krúžku. Od roku 1907 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí (Zahreb 1907, Benátky 1923, Rijeka 1923). V roku 1928 sa vrátil do rodného Maďarska, kde mu bola o dva roky neskôr pripravená výstava v Budapešti.

Autorove diela


Benátky