František Veselý

1938 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.8.1938
Miesto narodenia: Stropkov

František Veselý sa narodil 16.8.1938 v Stropkove. V rokoch 1956-58 vyštudoval Vyššiu školu Pedagogicku v Prešove a následne v rokovh 1964 - 1970 aj VŠVU v Bratislave u prof. Čemického a Želibského. V roku 1971 doštudoval aj dekoratívnu maľbu u prof. O.Dubaya a J.Matejku. V svojich prácach zachycuje vzťah prírody a človeka, ako odraz vzájomného pôsobenia. Často využíva koláž a techniku " Obraz v obraze ". ( archív DARTE ).