Robert Bielik

1963-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.9.1963
Miesto narodenia: Levice

R. Bielik (slovenský prozaik a maliar) sa narodil 15. septembra 1963 v Leviciach. V rokoch 1978-82 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1987-93 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Sikora). Robert Bielik je výlučne maliarom, vyjadruje sa maľbou inklinujúcou k staromajstrovským technikám. Diela vynikajú výraznými kontrastami. Idylická, mysteriózna krajina je narušená dramatickými prvkami symbolizujúcimi civilný svet. Sú odrazom metafyzickej vízie krajiny, kde sa prelína reálne s ireálnym. Nadreálny svet predstavuje mysterióznu krajinu s absurdným "teatro mundi". Samostatne vystavoval v Bratislave (1995, 1998, 2001, 2002, 2005) a Varšave (2004). Pracuje ako pedagóg na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Žije a tvorí v Bratislave.
Zdroj foto: litcentrum.sk

Autorove diela


Anjel