Igor Ďurišin

1947-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6.5.1947
Miesto narodenia: Klenov

Igor Ďurišin sa narodil 6. mája 1947 v Klenove, ako syn gréckokatolíckeho kňaza. Socialistické ponižovanie rodiny pocítil už v detstve, keď jeho výnimočný výtvarný talent potláčali pedagógovia počas štúdia na ZŠ aj na ŠUP v Bratislave na každom kroku. Jeho práce získavali popredné miesta vo výtvarných súťažiach iba vtedy, ak ich podpísal inými menami. Podobne sa predávali aj jeho grafiky v Diele. Aj keď jeho výstavy diel boli odbornou porotou hodnotené veľmi vysoko, jeho členstvo v Zväze slovenských výtvarných umelcov zamietli pre protikomunistické názory. Dokonca bol podrobený psychologickým vyšetreniam. Nakoniec v r. 1983 odišiel žiť do Nemecka, kde pôsobí dodnes.