Daniel Bidelnica

1957-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.2.1957
Miesto narodenia: Nitra

Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971-1975 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977-1983 študoval na VŠVU na oddelení monumentálnej maľby u doc. Ivana Vychlopena a doc. Eugenie Lehotskej. Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a počítačovej grafike. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku (Bratislava, Nitra, Modra, Piešťany,Trnava, Dunajská Streda, Topolčianky, Banská Bystrica, Nové Zámky, Poprad, Mojmírovce, Bardejov, Prešov, Košice, Trenčín, Michalovce, Komárno, Žilina, Topľčany..) a v zahraničí (ČR, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Kanada, Taliansko,Rakúsko,Mexiko..); zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.
Bidelnicova tvorba je založená na prapodstate ľudskej existencie, na základných harmóniách, ktoré vznikali v dávnej histórii ľudstva. Vo svojej tvorbe sa vracia k týmto systémovým predstavám o svete ako k základným elementom: zem, vzduch, voda a oheň. Tieto predstavy nás vedú k bipolárnym prakvalitám, aktívnemu a pasívnemu
princípu, či známemu východoázijskému bipolárnemu systému jin-jang. Bidelnica stavia do protikladu tieto prakvality vo výtvarne spodobených vizuálnych predstavách, ako napr. motív a pozadie, rovnováha a napätie, symetria a asymetria, či v absolútnych kategóriách: krása a ošklivosť. V jeho diele prevládajú pozitívne kvality, teda napr. aktívny princíp nad pasívnym, krása nad ošklivosťou, symetria nad asymetriou, rovnováha nad napätím, motív nad pozadím a teda aj idea (obsah) nad formou.
Možno sa na prvý pohľad zdá, že Bidelnica inklinuje k lyrickej abstrakcii, čo by znamenalo pohrávanie sa s formou v podvedomých automatizmoch, ktoré plodia rôzne, tvarovo krásne a farebné kombinácie. Niečo však zjednocuje Bidelnicovu tvorbu, a to je jeho farebnosť-čiže kolorit diel, ktorá je od začiatku ladená v prevažne teplých, sviežich a čírych farebných tónoch vyžarujúcich optimizmus a pozitívnu energiu. Bidelnica žije a tvorí v Bratislave.
Zdroj foto: autorove osobné stránky

Autorove diela


Mystery I.

Mystery II.

Night Café

Relax I.

Echo

Nitra