Daniel Tocik

1995
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 5.9.1995
Miesto narodenia: Trebišov

Laureát Európskeho grantu mladým výtvarníkov

Mladý nadaný maliar Daniel Tocik sa narodil 5.9.1995 v Trebišove. Jeho výtvarný talent objavili pedagógovia tamojšej ĽŠU a už ako 12 ročný vyhral so svojou prácou „ Nebezpečná planéta “ celoslovenskú súťaž TALENTY a stal sa nominantom európskeho grantu pre mladých výtvarníkov. Taktiež dvakrát po sebe zvíťazili jeho výtvarné práce v celoslovenských kolách „ Vesmír očami detí “ . Svoj talent zdokonaľuje v prácach rôznych technik a všetky jeho diela získavajú popredné ocenenia odbornej obce. Jeho práce sú zatiaľ nepredajné, nakoľko všetky archivuje pre svoju komplexnú výstavu.