Eva Lešková

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Rožňava

Štúdium

Univerzita P. J. Šafárika v Prešove.

Oblasť tvorby

Venuje sa maľbe, textilnej tapisérii, knižnej grafike a literárnej tvorbe - poézii. Vydala zbierku poézie (2007).

Výstavy

Okrem skupinových výstav, samostatne vystavovala textilnú tapisériu v galérii Vlastivedného múzea v Trebišove v 1989, v Klube architektov v Košiciach v roku 1992,v rokiu 1995 presentovala svoje diela v Tenafly, New Jersey (USA) .
V máji 2010 vystavovala svoje vo veľkej sieni trebišovského múzea, v r. 2011 v Dome umenia v súkromnej galérii VEBA v Košiciach.
V apríli 2012 vystavovala s manželom akad.sochárom Jánom Leškom v Krakove (Poľsko).

Autorove diela


Z lásky

Čakanie

Po daždi

Detva

Osamelý II.

Emanuel