Slavomír Durkaj

1976 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1976
Miesto narodenia: Vranov n.T. ( Hencovce )

Slavomír Durkaj sa narodil v roku 1976 vo Vranove n.T., ( býval v dedinke Hencovce ). Aktívne sa zapája do osvetových výstav maliarov - amatérov, kde získal viacero odborných ocenení. K výtvarnému umeniu sa dostal na Fakulte umenia a multimédií Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením prof. Adama Szentpéteryho. Vo svojich obrazoch zdôrazňuje fenomén 21. storočia – konflikt prírody s modernou civilizáciou. Durkaj svoje nápady čerpá z momentálnej situácie, z toho čo sa už udialo a čo ho práve zaujíma. Jeho obrazy sú akýmisi absurdnými surrealistickými kolážami, kde do krajinných scén vkladá vrstvy časových pásov s figúrami, tvoriacimi dej, plynúcimi všetkými smermi. Znázorňuje na nich detaily, napríklad ľudských tiel, chemických značiek či zvierat, ako sú odkazy a symboly, vedúce k danému problému. V niektorých dielach vyjadruje znečistené prostredie, ktoré sa prenáša na ľudí, zvieratá a ďalšie predstavujú spoločnosť, v akej žijeme a ako ju vysvetľujú teoretici. Používa klasickú techniku olejomaľby. Svoje prvé ( ešte amatérske ) práce ponúkal v DARTE už v roku 2005.

Autorove diela


Modliaca

Akt