Franz R. Wacik

1883-1938
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.9.1883
Miesto narodenia: Vieden

Franz Wacík, nar.: 09.09.1883 vo Viedni, zomr.: 15.09.1938 vo Viedni. Maliar a grafik. Študoval ako žiak A. Rolersa na umeleckej škole a následne na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Popri maliarskej tvorbe, najviac sa venoval ilustrátorstvu. Je autorom stropných fresiek v arkádach radnice vo Vogelweidplatzi (1928). Začínal spoluprácou s humanistickým časopisom "Die Muskete", neskôr vytvoril veľký počet plagátov, pričom pracoval aj pre trikový film a divadelné inscenácie. V r. 1934 bol vyznamenaný "Rakúskou štátnou cenou