Miro Pribiš

1969
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Prešov

Základnou tématickou oblasťou, ktorá dominuje v predstavených obrazoch, je človek. Raz viac, inokedy menej šifrovaný do kompozície formátu stavaného vertikálne. Vertikalita dovoľuje Mirovi Pribišovi budovať rozvíjanie myšlienky smerom k spiritualisticky otvorenému záveru. Jeho figúry sú dramaticky budované smerom k zdôrazneniu obsahu a nedáva sa strhnúť k popisnosti. Typickým výrazovým prostriedkom je expresivita, ktorá dovoľuje zdôrazňovať podstatné. Pre autora je to hľadanie a konfrontácia hľadaného s nájdeným. To si vyžaduje rôzny výtvarný prístup spracovania námetu. Raz je to médiom PC – vibrujúca koloristika zdôraznená zhlukom línií, inokedy zaznieva ako jemnejšie a tajomnejšie cielená farebnosť tempery alebo kombinovaných techník. Sakrálna tajomnosť je kódom k dešifrovaniu sujetu jednotlivých zobrazení. Hľadanie vlastnej výtvarnej identity je sprevádzané stretom rôznych vplyvov dobových, didaktických i generačných.

Prostriedky na vyjadrenie osobného i všeobecného si Miro Pribiš v tichu svojho ateliéru vyberá sám, s rizikom vlastného odhalenia tých najtajnejších tém.