Antal Berkes

1874-1938
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1874
Miesto narodenia: Budapešť

Antal Berkes sa narodil roku 1874 v Budapešti, zomrel roku 1938 tamže. V rokoch 1889-1894 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Absolvoval študijný pobyt v Paríži. Zameriaval sa na mestské výjavy. Vystavoval v Műcsrnoku (1903). Jeho diela sú v majetku Maďarskej národnej galérie.
Literatúra: Zádor, A.-Genthon, I.: Müvészeti lexikon. zv. I. Budapest 1965. Seregélyi, G.: Magyar Festök és grafikusok adattára. Szeged 1988.

Autorove diela


V Paríži

Budapešť

Budapešť

Ulica v Budapešti

Na ulici

Z Budapešti

V parku