Timea Tóthová

1979-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.5.1979
Miesto narodenia: Košice

Timea Tóthová sa narodila v roku 1979.
Ukončila 2 cyklusy zo základnej umeleckej školy. Na strednú školu chodila na gymnázium, pokračovala v štúdiu v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa. Ukončila 5 ročné štúdium jednoodborovej výtvarnej výchovy.
Jej učitelia boli významní slovenskí umelci ako: Karol Baron, Miroslav Nitz, Peter Rónai, Igor Benca, Villiam Loviška, Jozef Dobiš, na základnej a strednej škole: Vierka Nagyová, a Otto Szabó.
Po škole pracovala ako grafička v reklamnej firme. Neskôr ako asistentka animátora v 2D animačnom filme, v Budapešti, v Berlíne, a Kecskemét. Neskôr ako level designérka v 3D hre. Teraz maľuje na zákazky portréty ľudí a domácich miláčikov. Popritom fotí, kreslí a maľuje vlastným štýlom.

Štúdium

1985-1993 Výtvarná výchova na ľudovej škole v Moldave nad Bodvou
1993-1997 Gymnázium v Moldave nad Bodvou
1997-2002 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, jednoodborová výtvarná výchova

Oblasť tvorby:

kresba, maľba, grafika, počítačová grafika, fotografia
( ľudia, pohyb, krása života, zvieratá, láska, city, vlnenie..... farby)