Jaroslav Šindelář

Zobraziť signatúry

Akademický maliar Jaroslav Šindelář bol aj známym Plzeňským sochárom a reštaurátorom.Je absolvenntom pražskej AVU v odbore modelárstvo a figurálna kresba. Venoval sa pedagogickej činnosti , pôsobil ako riaditel školy.