Ladislav Majerský

1900 - 1965
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.3.1900
Miesto narodenia: Hliník nad Hronom

Ladislav Majerský bol známy slovenský sochár, medailér a pedagóg. Narodil sa 11.3.1900 v Hliniku na Hronom, zomrel 22.3.1965 v Bratislave. V roku 1911-1915 štud. na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1915-1918 na učiteľskom ústave v Turč. Tepliciach, 1920 absolvoval kurz pre učiteľov kreslenia v Bratislave, v roku 1922-1926 štud. na umeleckopriemyselnej škole a na AVU v Prahe. Po štúd. sa usadil v Bratislave. Roku 1930-1937 absolvoval štud. cesty do Rakúska, Poľska, Juhoslávie a Talianska. Patrí ku generácii umelcov, kt. budovali základy súčasného slov. sochárstva. Patril k predstaviteľom a k zakladat. medailérskeho prejavu. Výtvarne sa realizoval predovšetkým v portréte. Zhotovoval pomníky a reliéfy pre architektúru. Jeho diela sú v múzeách na Slovensku, najmä v SNG v Bratislave.

Autorove diela


M.R. Štefánik

Štefánik

M. R. Štefánik

Hlava generála M. R. Štefánika