Jozef Satin

1913-1956
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.1.1913
Miesto narodenia: Nitra

Jozef Satin sa narodil 9. 1. 1913 v Nitre, zomrel 29. 3. 1956 v Hamiltone (Kanada). V rokoch 1937-1939 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nejedlý). 1941-1943 ako štipendista na výtvarnej akadémii v Ríme (prof. Bartolli). 1946 získal diplom v Prahe. 1943 návrat na Slovensko. 1946 odchod do USA. Zahynul tragicky pádom z lešenia pri maľovaní v hamiltonskom kostole. štylizoval v sentimentálnom romantickom duchu (krajiny z Detvy, Čičmian, Zázrivej, z okolia Zlatých Moraviec, Bánoviec nad Bebravou, Oravy, Tatier). Za novými námetmi a inšpiráciami precestoval české krajiny, Rakúsko, Taliansko, Juhosláviu, Grécko, Albánsko. Maroko, celú sev. Ameriku. Všade maľoval historické mestá, krajiny, scény, v sev. Amerike, najmä náboženské motívy, portréty, zátišia. Maľbami vyzdobil kostoly sv. Jozefa v Cudahy a sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone. Z literatúry: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960., s. 218.

Autorove diela


Tatry

Smrek

Terchová

V záhrade

Jarná krajina

Zimné Tatry

Z Juhoslávie