Jozef Pospíšil

1897--1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.4.1897
Miesto narodenia: Siladice

Jozef Pospíšil sa narodil 27. 4. 1897 v Siladiciach pri Trnave, zomrel 15. 7. 1976 v Bratislave. Študoval na učiteľskom ústave v Modre, 1914 narukoval na front, 1919 sa vrátil z ruského zajatia. Sochárske vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe 1920-25 (prof. Štursa), 1925-26 (prof. Španiel). 1927 podnikol študijnú cestu do Paríža a usadil sa ako slobodný umelec v Bratislave, kde 1931 založil Združenie slovenských umelcov, bol jeho predsedom do rozpustenia 1940. Samostatne vystavoval 1940 (Trenčín, s J. Ilečkom a J. Kollárom), 1967 (Bratislava, Mestská galéria), 1968 (Nitra, s F. Podolayom). Z literatúry: Medvecký, Ľ.: Jozef Pospíšil. 1897-1967. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Mestská galéria 1967; Medvecký, Ľ.: Jubileum sochára Jozefa Pospíšila. Výtvarný život, 17, 1972, č. 4, s. 24-25; Glasová, A.: Jozef Pospíšil. Fondy archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie. Bratislava, Slovenská národná galéria 1981.

Autorove diela


Žena s hroznom