Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - nedeľa 10.12.2006

Jozef Sabol (1936 - )


zväčšiť obrázok  

ďalšie diela tohto autora:


Poradové číslo :
12

Názov diela :
Chalupy

Rok :
1979

Technika :
olej na sololite

Rozmery :
32 x 43 cm

Značené :
vľavo dole

Vyvolávacia cena:
Ukáž cenu

Vydražené za:
Ukáž cenu

Biografia: Jozef Sabol sa narodil sa 25 .2.1936 v Košiciach. Hlbšie výtvarné znalosti a základné skúsenosti získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú po štúdiách u profesorov Dezidera Millyho a P. Matejku absolvoval v roku 1963 uprofesora J Želibského. Po návrate do Košíc pôsobil ako výtvarný pedagóg na LŠU a neskôr na strednej škole umeleckého priemyslu. Neskôr pracoval vo svojom rodnom meste ako výtvarník slobodného povolania. Najpresvedčivejší výraz nachádza v príklone krealistickej polohe monumentálne cítených a expresívne pôsobiacich diel, vytváraných s dôrazom na kresbnú stránku, podporovanú farebnosťou jemných teplo ladených, zemitých tónov. Rozvíja monumentalizujúce poňatie obrazu s charakteristickým kompozičnýmzjednodušovaním a uplatnením prvkov symbolizmu. Pri výtvarnom riešení architektonických priestorov sleduje účelné, racionálne, technicky progresívne tendencie stvárnenia rozličných funkcií života v priestore. Orientoval sa na výtvarné stvárnenie dynamickej atmosféry výstavby východoslovenských železiarní. Často nachádza inšpiračné zdroje v dobývaní vesmíru. Aj keď jadro Sabolovho snaženia tvorí krajinka, objavujú sa v ňom i tématické figurálne kompozície s pracovnými motívmi. Opiera sa o konkrétny zážitok konkrétneho motívu, využíva zmyslový kontakt so skutočnosťou v tvarovej i farebnej traktácii. Inšpiráciu svojej krajinomaľby nachádza v scenériách východoslovenskej krajiny – raz je to výsek, inokedy panoráma prírodnej krajiny, ktoré prinášajú početnéasociácie.

Jozef Sabol (1936 - )

(1936 - 2007)

Dátum narodenia: 25.2.1936
Miesto narodenia: Košice

Jozef Sabol sa narodil 25. februára 1936 v Košiciach, zomrel 12. mája 2007 v Košiciach.

Výtvarnú prípravku absolvoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave v rokoch 1956-1957. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, P. Matejku, J. Želibského v rokoch 1957-1963. Po návrate do Košíc pôsobil ako výtvarný pedagóg na Ľudovej škole umenia a neskôr na Strednej škole umeleckého priemyslu. Neskôr pracoval vo svojom rodnom meste ako výtvarník v slobodnom povolaní. Najpresvedčivejší výraz nachádza v príklone k realistickej polohe monumentálne cítených a expresívne pôsobiacich diel, vytváraných s dôrazom na kresebnú stránku, podporovanú farebnosťou jemných teplo ladených, zemitých tónov. Rozvíja monumentalizujúce poňatie obrazu s charakteristickým kompozičným zjednodušovaním a uplatnením prvkov symbolizmu. Pri výtvarnom riešení architektonických priestorov sleduje účelné, racionálne, technicky progresívne tendencie stvárnenia rozličných funkcií života v priestore. Orientoval sa na výtvarné stvárnenie dynamickej atmosféry výstavby východo-slovenských železiarní. Často nachádzal inšpiračné zdroje v dobývaní vesmíru. Aj keď jadro Sabolovho snaženia tvorí krajinka, objavujú sa v ňom i tematické figurálne kompozície s pracovnými motívmi. Opiera sa o konkrétny zážitok konkrétneho motívu, využíva zmyslový kontakt so skutočnosťou v tvarovej i farebnej traktácii. Inšpiráciu svojej krajinomaľby nachádzal v scenériách východoslovenskej krajiny.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 212).